INFORMATION OCH NYHETER

Innebörden med ett personalbilserbjudande

Innebörden med ett personalbilserbjudande är att du tecknar ett bilavtal med arbetsgivaren, det är arbetsgivaren som leasar bilen och du hyr bilen av arbetsgivaren. Genom detta bilavtal påverkas inte din kreditvärdighet, det krävs inga UC kontroller.

Elektrifieringskommissionen, en ny enhet

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs...

Vad är bilförmån?

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se...

Vad är bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag är en löneväxling, d v s en sänkning av lönen under en tidsperiod i utbyte mot att du kan disponera en bil. Eftersom bruttolöneavdraget görs innan skatt är detta inte en betalning i skatterättslig mening, och förmånsvärdet på bilen skall därför...

Jag behöver nya däck, hur gör jag?

Då kontaktar du Miljöbilscentralen så att du får korrekt faktureringsadress som du sedan uppger till däckfirman. Däcken kommer sedan att regleras med ett extra bruttolöneavdrag, din kostnad efter skatt blir då mellan 36 – 50 procent av den faktiska (beroende på...

Vad gör jag om jag tankat fel?

Starta inte bilen, kontakta alltid assistans för din bil, kontaktuppgifter finns i de dokument du fick när du hämtade bilen. Det brukar också sitta ett klistermärke med telefonnummer väl synligt.

Ändras bilkostnaden under avtalsperioden?

Justering av bilkalkylen avseende förmånsvärde enligt skatteverkets anvisningar sker per förste januari varje år, om övriga poster (räntekostnad m m) över/understiger en procent av den ursprungliga beräkningen omräknas bruttolöneavdraget upp eller ned. Omräkningen...

Vad händer om jag byter bil?

Tar du ut en ny bil kommer du aldrig att behöva betala för båda bilarna under samma månad. Du påförs bruttolöneavdrag och förmånsvärde för den bil du disponerar längst tid under bytes-månaden.

Vad gäller för förmånsvärdet?

Tänk på att du påförs helt förmånsvärde för den månad som bilen utlämnas/återlämnas enligt skatteverkets anvisningar. Det är därför bäst att hämta ut en bil så tidigt som möjligt i månaden och att återlämna den så sent som möjligt i månaden.

Hur skall bilen vara utrustad?

Bilen skall vid beställningen vara utrustad med sommar- och vinterhjul. Observera att vinterhjul räknas som extrautrustning och ingår inte i bilens grundpris. I övrigt finns inga begränsningar, du kan fritt utrusta bilen med den extrautrustning du väljer. Tänk på att...

Vad kostar det?

Sista raden i bilkalkylen är vad bilen kostar dig efter skatt, d v s det belopp som din löneutbetalning minskar med. Din bilkostnad är alltid individuell beroende på faktorer som körsträcka, val av extrautrustning/ utrustningspaket/tillval och inkomstnivå. För att få...

Hur länge gäller erbjudandet?

Erbjudandet gäller tillsvidare, om det inträffar förändringar kommer information om detta att meddelas alla anställda. Du kan inte byta bil under hyresperioden. Erbjudandet omfattar endast nya bilar, en bil per anställd.

Hur går ett utköp till?

Utköp skall ske till marknadsvärde, skatteverkets krav, så att inte du eller din arbetsgivare riskerar upptaxering och skattetillägg. M a o måste du betraktas som “vilken köpare som helst” för att hålla oss till skattereglerna. Kontakta Miljöbilscentralen och ange att...

Vad händer vid hyresperiodens slut?

När bilavtalet upphör kan bilen: Köpas till marknadsvärdet. Bytas in hos bilhandlare i samband med att ett nytt bilavtal tecknas. Återlämnas och säljas via remarketing. I samtliga fall uppstår ett över- eller underskott gentemot bilens restvärde och avräkning mot...

Kan min pension påverkas?

Din kollektivavtalade pension påverkas inte. Din allmänna pension kan komma att påverkas beroende på inkomstnivå, ålder, framtida inkomster med mera. För mer utförlig beskrivning av effekter se fullständiga Regler för innehav av personalbil, exempelbilaga 1.

Vad händer om jag blir sjuk/föräldraledig/tjänstledig?

Du kan behålla bilen under tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningsperioder. Under de första 14 dagarna av din sjukskrivning betalar arbetsgivaren sjuklön baserad på ursprunglig lön. Under denna period påverkas inte din ersättning oberoende av inkomstnivå....

Vad händer om jag slutar?

Om du slutar din anställning under avtalsperioden kan bilen återlämnas, den säljs då via remarketing eller så kan du köpa bilen till marknadsvärdet. Uppkomna över/underskott regleras mot dig. Observera att det finns stor risk för underskott vid ett förtida...

Mobilitetsgaranti

De flesta bilmärken erbjuder, utan extra kostnad, under de första 36 månaderna så kallad assistanshjälp. Detta brukar gälla vid akuta driftstopp såsom punktering, motorstopp, slut på drivmedel och så vidare. Kontakta därför assistans i första hand (inte att blanda...

Försäkringsinformation

Bilförsäkring, AP försäkring: Om anställd på grund av sjukdom eller olycksfall är helt arbetsoförmögen mer än 15 dagar i följd (karenstiden) ersätter Försäkringsgivaren månatliga kostnaderna enligt personalbils-avtalet. Ersättningen är max ett prisbasbelopp. I det...

Valmöjligheter med personalbilsavtal

Förlänga: Du har möjlighet att efter 36 månader förlänga ditt leasingavtal med ytterligare 24 månader, en månads uppsägning gäller. Sälja: MBC hjälper dig att värdera bilen med auktoriserade återförsäljare, du som kund avgör efter det till vem du vill avyttra din bil....

Offert

Begär en offert av din bilhandlare och meddela att den skall vara utställd på din arbetsgivare, vilket avtal du har möjlighet att handla på. (ej att blanda ihop med privatleasing) Offerten skall också innehålla kostnader för ett serviceavtal samt en uppsättning...

Beställa kalkyl

För att bifoga din offert behöver du gå in via preliminär kalkylberäkning igen för att komma vidare till avsnittet beställ kalkyl. I den här delen behöver några fler uppgifter fyllas i, sedan kan du bifoga din offert. MBC återkommer inom kort till dig med en skarp...

Välja personalbil – hur gör jag?

Gå in på www.miljobilscentralen.se och registrera dina uppgifter via en preliminär kalkylberäkning! Har du hittat en bil du vill ha? Ta kontakt med avtalad billeverantör för att erhålla en skarp offert, se avsnitt Offert.