INFORMATION OCH NYHETER

Då kontaktar du Miljöbilscentralen så att du får korrekt faktureringsadress som du sedan uppger till däckfirman. Däcken kommer sedan att regleras med ett extra bruttolöneavdrag, din kostnad efter skatt blir då mellan 36 – 50 procent av den faktiska (beroende på inkomstnivå).