INFORMATION OCH NYHETER

Vad är bilförmån?

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se...

Vad är bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag är en löneväxling, d v s en sänkning av lönen under en tidsperiod i utbyte mot att du kan disponera en bil. Eftersom bruttolöneavdraget görs innan skatt är detta inte en betalning i skatterättslig mening, och förmånsvärdet på bilen skall därför...

Mobilitetsgaranti

De flesta bilmärken erbjuder, utan extra kostnad, under de första 36 månaderna så kallad assistanshjälp. Detta brukar gälla vid akuta driftstopp såsom punktering, motorstopp, slut på drivmedel och så vidare. Kontakta därför assistans i första hand (inte att blanda...

Valmöjligheter med personalbilsavtal

Förlänga: Du har möjlighet att efter 36 månader förlänga ditt leasingavtal med ytterligare 24 månader, en månads uppsägning gäller. Sälja: MBC hjälper dig att värdera bilen med auktoriserade återförsäljare, du som kund avgör efter det till vem du vill avyttra din bil....