INFORMATION OCH NYHETER

Vad är bilförmån?

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se...

Jag behöver nya däck, hur gör jag?

Då kontaktar du Miljöbilscentralen så att du får korrekt faktureringsadress som du sedan uppger till däckfirman. Däcken kommer sedan att regleras med ett extra bruttolöneavdrag, din kostnad efter skatt blir då mellan 36 – 50 procent av den faktiska (beroende på...

Vad gör jag om jag tankat fel?

Starta inte bilen, kontakta alltid assistans för din bil, kontaktuppgifter finns i de dokument du fick när du hämtade bilen. Det brukar också sitta ett klistermärke med telefonnummer väl synligt.

Vad händer om jag byter bil?

Tar du ut en ny bil kommer du aldrig att behöva betala för båda bilarna under samma månad. Du påförs bruttolöneavdrag och förmånsvärde för den bil du disponerar längst tid under bytes-månaden.

Vad gäller för förmånsvärdet?

Tänk på att du påförs helt förmånsvärde för den månad som bilen utlämnas/återlämnas enligt skatteverkets anvisningar. Det är därför bäst att hämta ut en bil så tidigt som möjligt i månaden och att återlämna den så sent som möjligt i månaden.