INFORMATION OCH NYHETER

Bilen får inte användas i uthyrnings- och/eller tävlingsverksamhet. Den anställde är skyldig att:

  • Tillse att fordonet hålls i trafiksäkert skick.
  • Uppträda på ett representativt sätt i trafiken.
  • Hålla bilen hålls ren och i ett representativt skick.
  • Vidta åtgärder vidtas som krävs för att avhjälpa eventuella fel på bilen.
  • Se till att servicearbeten utförs löpande i enlighet med gällande garantier och servicebok.
  • Kontrollbesiktiga vid behov, på det sätt som lagen föreskriver. Miljöbilscentralen kommer att kontakta dig i god tid innan det är dags för besiktning.

Service och reparationer skall utföras av märkesverkstad och den anställde svarar för att notering om utförd service alltid görs i bilens servicebok. Detta är viktigt vid senare avyttring av bilen då en ofullständigt ifylld servicebok påverkar marknadsvärdet negativt.

Om du är osäker på om verkstaden är en märkesverkstad kan du alltid kontrollera om märkets logotyp finns på verkstadens hemsida, om så inte är fallet kan du utgå från att verkstaden inte är märkesverkstad.