OM OSS

VÅR AFFÄRSIDÈ

Erbjuda arbetsgivare den bästa oberoende lösningen för administration av Miljöbil som Personalbil och på så sätt skapa kundnytta genom att:

Avlyfta arbetsgivaren administration.

Erbjuda marknadens bästa samlade kompetens kring skatter, finansiering och försäkring.

Medverka till att öka arbetsgivarens miljöprofil.

Medverka till utbyggnad av infrastruktur för miljövänliga bränslen.

HUR STARTADE VI?

Verksamheten startade under hösten 2005 i form av ett internt erbjudande om personalbil till anställda i Trollhättan Energi AB. Under 2007 presenterades erbjudandet för Lilla Edets kommuns personal som den första kommunen i Sverige.

Verksamheten bedrevs nu i bolaget Mogren & Partners AB:s regi under det registrerade varumärket Miljöbilscentralen®. Bolaget Miljöbilscentralen i Sverige AB bildades 2008 med syfte att fokusera på erbjudandet Miljöbil som Personalbil.

Miljöbilscentralen i Sverige AB är ett dotterbolag till Nodebis Applications AB.

VÅRA KUNDERS VAL

Våra kunder har valt t.ex. körjournaler, analys/körbeteende och bilpool. Där ett fordon delas av fler förare kan man med hjälp av RFID föraridentifikation få en komplett körjournal godkänd av skattemyndigheten.

Servicemodul används för att kontrollera serviceintervall, däckbyte, leasingavtal, kalibrering av alkolås, servicekostnader etc.

Med bränsleuppföljning kan vi på ett enkelt sätt följa upp CO2-utsläppen för alla fordon i en organisation och rapportera årliga CO2 utsläpp till Energimyndigheten.

UTVECKLINGEN AV VÅRA TJÄNSTER

Under 2010 utvecklades bolaget att även erbjuda ytterligare tjänster inom fordonsadministration. Som ett led i att effektivisera denna hantering, utrustas fordon med telematik som automatiskt rapporterar de data som behövs för redovisning enligt kunds önskemål. Om kund önskar kan miljöbilscentralen sammanställa och kontrollera material innan det skickas till kund som färdig rapport. .

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

Ring oss: 031 – 15 10 30