INFORMATION OCH NYHETER

Vad är bilförmån?

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se...

Vad är bruttolöneavdrag?

Ett bruttolöneavdrag är en löneväxling, d v s en sänkning av lönen under en tidsperiod i utbyte mot att du kan disponera en bil. Eftersom bruttolöneavdraget görs innan skatt är detta inte en betalning i skatterättslig mening, och förmånsvärdet på bilen skall därför...

Ändras bilkostnaden under avtalsperioden?

Justering av bilkalkylen avseende förmånsvärde enligt skatteverkets anvisningar sker per förste januari varje år, om övriga poster (räntekostnad m m) över/understiger en procent av den ursprungliga beräkningen omräknas bruttolöneavdraget upp eller ned. Omräkningen...

Vad gäller för förmånsvärdet?

Tänk på att du påförs helt förmånsvärde för den månad som bilen utlämnas/återlämnas enligt skatteverkets anvisningar. Det är därför bäst att hämta ut en bil så tidigt som möjligt i månaden och att återlämna den så sent som möjligt i månaden.

Offert

Begär en offert av din bilhandlare och meddela att den skall vara utställd på din arbetsgivare, vilket avtal du har möjlighet att handla på. (ej att blanda ihop med privatleasing) Offerten skall också innehålla kostnader för ett serviceavtal samt en uppsättning...