INFORMATION OCH NYHETER

Ett bruttolöneavdrag är en löneväxling, d v s en sänkning av lönen under en tidsperiod i utbyte mot att du kan disponera en bil. Eftersom bruttolöneavdraget görs innan skatt är detta inte en betalning i skatterättslig mening, och förmånsvärdet på bilen skall därför inte sättas ned.