INFORMATION OCH NYHETER

Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se till att preliminär-skatteavdrag på förmånen görs månadsvis.

Vill du veta mer om bilförmån, gå in på denna länk: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/bilforman.4.7459477810df5bccdd4800012339.html?q=bil