INFORMATION OCH NYHETER

Betala alltid alla böter omgående! Om du inte betalar så kommer påminnelse som kommer att betalas och sedan regleras med ett nettolöneavdrag + extra avgift.

Du kan sedan bestrida boten om du anser den vara fel. Om du vill bestrida fall behövs en fullmakt, kontakta Miljöbilscentralen för en blankett, den behöver sedan din arbetsgivare skriva på.