INFORMATION OCH NYHETER

Justering av bilkalkylen avseende förmånsvärde enligt skatteverkets anvisningar sker per förste januari varje år, om övriga poster (räntekostnad m m) över/understiger en procent av den ursprungliga beräkningen omräknas bruttolöneavdraget upp eller ned. Omräkningen sker vid kalenderårsskifte.