INFORMATION OCH NYHETER

Du betalar allt drivmedel privat. Har du använt bilen för tjänstekörning ansöker du om miler-sättning från din arbetsgivare enligt fastställda rutiner