INFORMATION OCH NYHETER

Begär en offert av din bilhandlare och meddela att den skall vara utställd på din arbetsgivare, vilket avtal du har möjlighet att handla på. (ej att blanda ihop med privatleasing)

Offerten skall också innehålla kostnader för ett serviceavtal samt en uppsättning vinterhjul på fälg, undantag för Polestar och Tesla som inte säljer serviceavtal.

Några försäkringar skall inte läggas på, dessa ingår i personalbilsavtalet.