INFORMATION OCH NYHETER

Har du möjlighet att göra avdrag för bilresor till och från arbetet påverkas dina avdragsmöjligheter negativt.