INFORMATION OCH NYHETER

Du ersätts med samma milersättning vid tjänstekörning som om du kört med privat bil (den skattefria delen av milersättningen minskar).