INFORMATION OCH NYHETER

  • Tillsvidareanställd enligt avtal AB.
  • Har minst 3,5 år kvar till pensionering.
  • Ej uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av personalbil.
  • Ej har införsel på lön, eftersom arbetsgivaren då erhåller en särställning mot övriga fordringsägare.
  • Ej är helt tjänstledig/föräldraledig vid beställning av personalbil.