INFORMATION OCH NYHETER

Regeringen föreslår ändrade förmånsvärden från juli 2022. Om förslaget går igenom den kommer följande att gälla;

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar – Regeringen.se