INFORMATION OCH NYHETER

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.

Elektrifieringskommissionen har presenterat en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter.

Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

Elektrifieringskommissionen – Regeringen.se