INFORMATION OCH NYHETER

Bilförsäkring, AP försäkring: Om anställd på grund av sjukdom eller olycksfall är helt arbetsoförmögen mer än 15 dagar i följd (karenstiden) ersätter Försäkringsgivaren månatliga kostnaderna enligt personalbils-avtalet. Ersättningen är max ett prisbasbelopp. I det fall anställd senare går från hel arbetsoförmåga och blir delvis sjukskriven till minst 50% och lönen inte räcker till för att täcka bilens kostnad, så träder försäkringen in och täcker upp mellanskillnaden.