INFORMATION OCH NYHETER

Om du slutar din anställning under avtalsperioden kan bilen återlämnas, den säljs då via remarketing eller så kan du köpa bilen till marknadsvärdet. Uppkomna över/underskott regleras mot dig. Observera att det finns stor risk för underskott vid ett förtida återlämnande.

Uppkomna över/underskott regleras mot dig. Om det uppstår ett underskott vid återlämnande så finns ett försäkringsskydd (vid egen uppsägning) som täcker kostnaden upp till 1,0 prisbasbelopp. Du får överföra avtalet på ny arbetsgivare om så är möjligt. Du kan också (om så är möjligt) överlåta ditt bilavtal till annan anställd.