INFORMATION OCH NYHETER

För att bifoga din offert behöver du gå in via preliminär kalkylberäkning igen för att komma vidare till avsnittet beställ kalkyl. I den här delen behöver några fler uppgifter fyllas i, sedan kan du bifoga din offert. MBC återkommer inom kort till dig med en skarp kalkyl för påseende.