INFORMATION OCH NYHETER

När bilavtalet upphör kan bilen:

Köpas till marknadsvärdet.

Bytas in hos bilhandlare i samband med att ett nytt bilavtal tecknas.

Återlämnas och säljas via remarketing.

I samtliga fall uppstår ett över- eller underskott gentemot bilens restvärde och avräkning mot serviceavtal. Både över- och underskott regleras mot dig. Du har samma risker och möjligheter i detta avseende som om du köpt bilen själv. Det är därför bättre att ”ligga lite i överkant” vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen