INFORMATION OCH NYHETER

Du kan behålla bilen under tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningsperioder. Under de första 14 dagarna av din sjukskrivning betalar arbetsgivaren sjuklön baserad på ursprunglig lön. Under denna period påverkas inte din ersättning oberoende av inkomstnivå.

Blir du sjuk i längre perioder kan din sjukpenning (och föräldrapenning) påverkas beroende på inkomstnivå. För mer utförlig beskrivning av effekter se fullständiga Regler för innehav av personal-bil, exempelbilaga 2.

Din arbetsgivare har tecknat en försäkring som innebär att om du blir sjuk- eller tjänst/föräldra-ledig i längre perioder (minst 90 sammanhängande dagar) så täcks kostnaderna för bilen upp till maximalt 1,0 prisbasbelopp under hyresperioden för varje anställd/bil.