INFORMATION OCH NYHETER

Sista raden i bilkalkylen är vad bilen kostar dig efter skatt, d v s det belopp som din löneutbetalning minskar med.

Din bilkostnad är alltid individuell beroende på faktorer som körsträcka, val av extrautrustning/ utrustningspaket/tillval och inkomstnivå. För att få en uppfattning om kostnaden kan du gå in på www.miljobilscentralen.se och fylla i https://kalkyl.miljobilscentralen.se/preliminar-kalkyl.

Då får du en preliminär kalkyl.

När du har gjort en kalkyl med preliminära kostnader och prisuppgifter kan du gå vidare och beställa en personlig kalkyl med aktuella försäkringsvillkor och pressade priser som din arbetsgivare har avtalat med försäkrings- och finansbolag. När du gjort din personliga kalkyl kan du gå vidare och beställa en personalbil, om du tycker att kalkylen är förmånlig.

Om du erhållit offert med aktuellt erbjudande på en viss bilmodell med utrustning kan du gå vidare med en personlig förfrågan om personalbil genom din arbetsgivare.

Information om hur du går vidare finns på webbsidan. Om du sedan vill beställa bilen mailar du underskriven eller digitalt signerad kalkyl till: info@miljobilscentralen.se. Vi kommer då att beställa bilen och bekräfta till dig och återförsäljaren.

Kostnaden uppkommer genom ett bruttolöneavdrag som dras på din lön samt ett förmånsvärde som läggs på din lön. Sista raden i kalkylen avser vad din löneutbetalning minskar med, d v s netto efter skatt. Då är både skatteeffekt av bruttolöneavdrag samt förmånsvärde inräknat.