INFORMATION OCH NYHETER

Innebörden med ett personalbilserbjudande är att du tecknar ett bilavtal med arbetsgivaren, det är arbetsgivaren som leasar bilen och du hyr bilen av arbetsgivaren. Genom detta bilavtal påverkas inte din kreditvärdighet, det krävs inga UC kontroller.