INTEGRITETSPOLICY

Om Integritet

Uppgifter som samlas in och behandlas

Vi samlar in och behandlar uppgifter:

  • som du har lämnat själv i samband med att du kontakter oss
  • som vi hämtar från din arbetsgivare

Vi behandlar endast personuppgifter vilka är nödvändiga för att fullfölja vårt personalbilsavtal med dig och din arbetsgivare.

 

Hur använder vi din information

All behandling av data baseras på någon av följande rättsliga grunder:

  • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal mot dig och din arbetsgivare.
  • Behandling är nödvändig för att uppfylla kraven i Bokföringslagen.

Nedan följer några exempel på ändamål där vi behandlar dina kunduppgifter:

Vi behandlar data för att kunna leverera, fakturera och supporta de produkter och tjänster du har beställt av oss i enlighet med de villkor som framgår av avtalet mellan Miljöbilscentralen AB och din arbetsgivare.

 

Lagring av uppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Miljöbilscentralen behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja ingånget personalbilsavtal mellan anställd och arbetsgivare.

Miljöbilscentralen lagrar nödvändiga uppgifter efter det att personalbilsavtalet upphört i enlighet med bokföringslagen.

Miljöbilscentralen lagrar inga personuppgifter i syfte att bedriva marknadsföring eller annan aktivitet utöver fullföljandet av personalbilsavtalet.

Miljöbilscentralen delger inte 3e part några personuppgifter, annat än nödvändigt för personalbilsavtalets fullgörande.

 

Skydd av information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga att ta del av den. Endast Miljöbilscentralens anställda har tillgång till informationen om dig, och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kommer vi att behandla i enlighet med reglerna i GDPR med stöd av vårt berättigade intresse, eller vårt avtal med dig. Tänk på att endast inkludera efterfrågade personuppgifter i epost!

 

Dina rättigheter

Enligt den nya dataskyddslagen som trädde i kraft 25 maj 2018 har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dem och hur länge vi sparar dem. I första hand skall du kontakta din arbetsgivare om du har frågor kring hur dina uppgifter hanteras. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig (din arbetsgivare) kan kontakta Miljöbilscentralen AB med en begäran om registerutdrag. Vi besvarar en sådan förfrågan utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

Du kan begära att personuppgifter, som är felaktiga, ofullständiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen rättas.

 

Tillsynsmyndihgeten

Det är din rättighet att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt.