Personalbil

Vi åtar oss att sköta arbetsgivarens personalbilsadministration och erbjuder en särskilt framtagen försäkring för att öka tryggheten för de anställda.

Fordonsadministration

Vi erbjuder även tjänster inom fordonsadministration. Som ett led i att effektivisera denna hantering, utrustas fordon med telematik som automatiskt rapporterar de data som behövs för redovisning enligt kunds önskemål. Miljöbilscentralen sammanställer och kontrollerar material innan det skickas till kund som färdig rapport.

Hög servicenivå

Vi svarar på frågor snabbt oavsett om det är via mail eller telefon. Du kan alltid nå oss på telefon och få en personlig kontakt. Vi släpper inte en fråga förrän den är löst.